Về cơ bản nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Về cơ bản nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Về cơ bản nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp Nhiệt đới

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nền nông nghiệp nước ta mang tính mùa vụ vì:

Nông nghiệp nước ta mang tính mùa vụ vì ở nước ta có khậu nhiệt đới ẩm gió mùa làm cho thiên nhiên có sự phân hóa đa dạng từ Bắc vào Nam, từ Tây sang Đông và theo độ cao.

Nền nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng:

Nền nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng chủ yếu từ độc canh cây lúa sang đẩy mạnh sản xuất nhiều loại cây công nghiệp và cây trồng khác.Nhiều giống cây trồng cho năng suất cao và giá trị thương mại lớn được người nông dân sản xuất.

Quỹ đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới

Nông nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, đặc biệt là đất trồng. Qũy đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới quy mô sản xuất nông nghiệp.
Giải thích:
Quỹ đất nhiều → diện tích đất canh tác lớn → quy mô sản xuất nông nghiệp lớn và ngược lại.

Năng suất cây trồng tỉ lệ thuận với

Quang hợp quyết định năng suất cây trồng nên cường độ quang hợp tỷ lệ thuận với năng suất cây trồng. Quang hợp quyết định 90 - 95% năng suất cây trồng, 5 – 10% là các chất dinh dưỡng khoáng.

Nền nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng:

Nền nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng chủ yếu từ độc canh cây lúa sang đẩy mạnh sản xuất nhiều loại cây công nghiệp và cây trồng khác.

Nền nông nghiệp nước ta hiện nay

Nền nông nghiệp nước ta hiện nay đang trong quá trình chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa

Nền nông nghiệp nước ta đang trong quá trình chuyển đổi rất sâu sắc, với tính chất sản xuất hàng hóa ngày càng cao, quy mô sản xuâtt ngày càng lớn, nên chịu sự tác động mạnh mẽ của

Nền nông nghiệp nước ta đang trong quá trình chuyển đổi rất sâu sắc, với tính chất sản xuất hàng hóa ngày càng cao, quy mô sản xuâtt ngày càng lớn, nên chịu sự tác động mạnh mẽ của biến động của thị trường!! Nền nông nghiệp nước ta đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa với đặc trưng là!!- Người .....

Bước tiến lớn trong nền nông nghiệp nước ta những năm qua là

Bước tiến lớn trong nền nông nghiệp nước ta những năm qua là sự chuyển dịch từ nông nghiệp cổ truyền snag nông nghiệp sản xuất hàng hóa

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X