Năng suất cây trồng phụ thuộc vào

27/11/2020 257

Câu Hỏi:
Năng suất cây trồng phụ thuộc vào
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Năng suất cây trồng phụ thuộc vào khả năng quang hợp của giống cây trồng, khả năng tích lũy chất khô vào cơ quan kinh tế

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X