Năng suất kinh tế là gì?

Chu Huyền |  27/11/2020 1,212

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Năng suất kinh tế là gì? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Sinh 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Năng suất kinh tế là gì?

TRẢ LỜI

Năng suất kinh tế là phần chất khó tích lũy trong cơ quan kinh tế.

Chi tiết:

- Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

- Năng suất kinh tế là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ... ) có giá trị kinh tế đối với con người của từng loại cây.

Năng suất kinh tế là gì?
XEM THÊM
Câu hỏi trắc nghiệm
Năng suất kinh tế là gì?
Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm
đáp án đúng: A

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X