Năng suất kinh tế là gì?

27/11/2020 894

Câu Hỏi:
Năng suất kinh tế là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ... ) có giá trị kinh tế đối với con người

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X