Dinh dưỡng khoáng quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

27/11/2020 290

Câu Hỏi:
Dinh dưỡng khoáng quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Các chất dinh dưỡng khoáng quyết định 5 - 10% năng suất cây trồng

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X