Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

27/11/2020 142

Câu Hỏi:
Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Quang hợp quyết định 90 - 95% năng suất cây trồng

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X