Nền nông nghiệp nước ta hiện nay

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nền nông nghiệp nước ta hiện nay

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nền nông nghiệp nước ta hiện nay đang trong quá trình chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X