Một dung dịch chứa a mol Na+ , 2mol Ca2+ , 4 mol Cl- , 2 mol HCO3- . Cô cạn dung

02/12/2020 298

Câu Hỏi:
Một dung dịch chứa a mol Na+ , 2mol Ca2+ , 4 mol Cl- , 2 mol HCO3- . Cô cạn dung dịch này ta được lượng chất rắn có khối lượng là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Cô cạn dung dịch này ta được lượng chất rắn có khối lượng là 328 gam.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X