Dãy nào sau đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit,vừa tác dụng

02/12/2020 1,801

Câu Hỏi:
Dãy nào sau đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit,vừa tác dụng với dung dịch bazơ ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Dãy gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit,vừa tác dụng với dung dịch bazơ là KHCO3 , Zn(OH)2 , CH3COONH4

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X