Hỗn hợp X chứa K2O , NH4Cl , KHCO3 , BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho hỗn hợp X

02/12/2020 74

Câu Hỏi:
Hỗn hợp X chứa K2O , NH4Cl , KHCO3 , BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng , thu được dung dịch chứa chất tan là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Hỗn hợp X chứa K2O , NH4Cl , KHCO3 , BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng , thu được dung dịch chứa chất tan là KCl.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X