Cho dung dịch X gồm 0,06 mol Na+ , 0,01 mol K+ , 0,03 mol Ca2+ , 0,07 mol Cl- và

02/12/2020 163

Câu Hỏi:
Cho dung dịch X gồm 0,06 mol Na+ , 0,01 mol K+ , 0,03 mol Ca2+ , 0,07 mol Cl- và 0,06 mol HCO3- . Để loại bỏ hết ion Ca2+ cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2 .Giá trị của a là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Giá trị của a là 2,22g.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X