Cho các phản ứng sau : (1) NaHCO3+ NaOH → (2) NaHCO3+ KOH → (3) Ba(OH)2+

02/12/2020 426

Câu Hỏi:
Cho các phản ứng sau :

(1) NaHCO3+ NaOH →
(2) NaHCO3+ KOH →
(3) Ba(OH)2+ Ba(HCO3)2 →
(4) NaHCO3+ Ba(OH)2 →
(5) KHCO3+ NaoH →
(6) Ba(HCO3)2+ NaOH →

Trong các phản ứng trên, số phản ứng có phương trình ion thu gọn HCO3-+ OH- → CO32- + H2O là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Các phản ứng có phương trình ion thu gọn HCO3-+ OH- → CO32- + H2O là

(1) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

(3) Ba(OH)2+ Ba(HCO3)2 → 2BaCO3 + H2O

(4) NaHCO3+ Ba(OH)2 → BaCO3 + NaOH + H2O

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X