Dung dịch A có a mol NH4+ , b mol Mg2+ , c mol SO42- và d mol HSO3- . Biểu thức

02/12/2020 209

Câu Hỏi:
Dung dịch A có a mol NH4+ , b mol Mg2+ , c mol SO42- và d mol HSO3- . Biểu thức nào dưới đây biểu thị đúng sự liên quan giữa a, b, c, d ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Dung dịch A có a mol NH4+ , b mol Mg2+ , c mol SO42- và d mol HSO3- . Biểu thức biểu thị đúng sự liên quan giữa a, b, c, d là a + 2b = 2c + d

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X