Ion CO32- không tác dụng với tất cả các ion thuộc dãy nào sau đây ?

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ion CO32- không tác dụng với tất cả các ion thuộc dãy nào sau đây ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ion CO32- không tác dụng với tất cả các ion thuộc dãy NH4+ , K+ , Na+.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X