Ion CO32- không tác dụng với tất cả các ion thuộc dãy nào sau đây ?

02/12/2020 5,683

Câu Hỏi:
Ion CO32- không tác dụng với tất cả các ion thuộc dãy nào sau đây ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Ion CO32- không tác dụng với tất cả các ion thuộc dãy NH4+ , K+ , Na+.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X