Giá trị của biểu thức D = x3 - x2y - xy2 + y3 khi x = y là

30/11/2020 203

Câu Hỏi:
Giá trị của biểu thức D = ${x}^{3}{ }{-}{ }{x}^{2}{y}{ }{-}{ }{x}{y}^{2}{ }{+}{ }{y}^{3}$ khi x = y là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
${D}{ }{=}{ }{(}{x}^{3}{ }{+}{ }{y}^{3}{)}{ }{-}{ }{x}{y}{(}{x}{ }{+}{ }{y}{)}{ }{ }$
${=}{ }{(}{x}{ }{+}{ }{y}{)}{(}{x}^{2}{ }{-}{ }{x}{y}{ }{+}{ }{y}^{2}{)}{ }{-}{ }{x}{y}{(}{x}{ }{+}{ }{y}{)}{ }{ }$
${=}{ }{(}{x}{ }{+}{ }{y}{)}{(}{x}^{2}{ }{-}{ }{x}{y}{ }{+}{ }{y}^{2}{ }{-}{ }{x}{y}{)}{ }{ }$
${=}{ }{(}{x}{ }{+}{ }{y}{)}{(}{x}{(}{x}{ }{-}{ }{y}{)}{ }{-}{ }{y}{(}{x}{ }{-}{ }{y}{)}{)}{ }{ }$
$=(x+y)(x-y)^2$
Vì $x = y \Leftrightarrow x - y = 0$ nên ${D}=(x+y)(x-y)^2={0}$
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X