Công thức hóa học của chất mà khi điện li tạo ra ion Fe3+ và SO42- là:

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Công thức hóa học của chất mà khi điện li tạo ra ion Fe3+ và SO42- là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Công thức hóa học của chất mà khi điện li tạo ra ion Fe3+ và SO42- là Fe2(SO4)3, PTHH:
Fe2(SO4)3 → 2Fe3++ 3SO42-

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X