Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

KCl rắn khan không dẫn điện được. (Các chất ở trạng thái nguyên chất không dẫn điện. Còn axit, bazơ, muối ở trạng thái nóng chảy hoặc dung dịch dẫn điện. )

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X