Tính tổng nồng độ mol các ion có 0,2 lít dung dịch chứa 11,7 gam NaCl?

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tính tổng nồng độ mol các ion có 0,2 lít dung dịch chứa 11,7 gam NaCl?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

nNaCl= 0,2 mol suy ra CM NaCl= 0,2/0,2= 1,0M
NaCl → Na+ + Cl-
1,0M 1,0M 1,0M
Tổng nồng độ các ion là: 2,0M

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X