Nồng độ mol của phân tử có trong dung dịch AlCl3 có Cl-= 0,3M là:

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nồng độ mol của phân tử có trong dung dịch AlCl3 có [Cl-]= 0,3M là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

AlCl3 → Al3++ 3Cl-
0,1M ← 0,3M

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X