Tính nồng độ mol của phân tử trong dung dịch HNO3 có tổng nồng độ các ion là

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tính nồng độ mol của phân tử trong dung dịch HNO3 có tổng nồng độ các ion là 0,12M?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

HNO3 → H+ + NO3-
xM xM xM
Tổng nồng độ các ion là: x + x= 0,12M suy ra x= 0,06M

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X