Có nhiệt kế rượu hoặc thủy ngân, nhưng không có nhiệt kế nước vì sao?

24/11/2020 203

Câu Hỏi:
Có nhiệt kế rượu hoặc thủy ngân, nhưng không có nhiệt kế nước vì sao?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Đáp án D
Rượu hay thủy ngân có tính co dãn vì nhiệt đều, nước không có tính chất này và nước thì không đo được nhiệt độ âm

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X