Có nhiệt kế rượu hoặc thủy ngân, nhưng không có nhiệt kế nước vì sao?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 31/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Có nhiệt kế rượu hoặc thủy ngân, nhưng không có nhiệt kế nước vì sao?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đáp án D
Rượu hay thủy ngân có tính co dãn vì nhiệt đều, nước không có tính chất này và nước thì không đo được nhiệt độ âm

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, ta cần sử dụng hóa chất nào sau đây để khử độc thủy ngân?

Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, ta cần sử dụng lưu huỳnh để khử độc thủy ngân.
Để hạn chế hơi độc từ thủy ngân, bạn có thể dùng bột lưu huỳnh (diêm sinh) rắc vào nơi rơi vãi thủy ngân, dùng chổi quét đi quét lại nhiều lần để thu gom cả bột lưu huỳnh và thủy ngân. Cách làm này dựa trên nguyên lý: Lưu huỳnh tác dụng với thủy ngân kim loại tạo thành thủy ngân sunfua (HgS) không bay hơi.

Một nhiệt kế bị vỡ, để thu hồi thủy ngân rơi vãi tránh độc, người ta có thể dùng:

Một nhiệt kế bị vỡ, để thu hồi thủy ngân rơi vãi tránh độc, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh.

Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc, nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau đây để khử độc thủy ngân?

Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc, nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng bột lưu huỳnh để khử độc thủy ngân.

Cho hai nhiệt kế rượu và thủy ngân. Dùng nhiệt kế nào có thể đo được nhiệt độ của nước đang sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của rượu và thủy ngân lần lượt là 80⁰C và 357⁰C

- Nước sôi ở 100⁰C
.Vì rượu sôi ở 80⁰C < 100⁰C→ không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của nước đang sôi.
⇒ Đáp án D

Thả hòn bi thép vào thủy ngân thì hiện tượng xảy ra như thế nào? Biết thép có trọng lượng riêng 78500 ${N}{/}{m}^{3}$, thủy ngân có trọng lượng riêng là 136000 ${N}{/}{m}^{3}$


Ta có trọng lượng: P = d
v.V
Lực đẩy Ác - si - mét: F
A = d.V
d
v < d ⇒ Viên bi thép nổi trên mặt thoáng của thủy ngân.
⇒ Đáp án C

Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, ta cần sử dụng hóa chất nào sau đây để khử độc thủy ngân?

Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, ta cần sử dụng hóa chất lưu huỳnh để khử độc thủy ngân

Hơi thủy ngân rất dộc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thủy ngân rồi gom lại là

Hơi thủy ngân rất dộc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thủy ngân rồi gom lại là lưu huỳnh.

Cho một lá nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch $Hg \left( NO _{3}\right)_{2}$ , thấy có một lớp thủy ngân bám trên bề mặt nhôm. Hiện tượng tiếp theo quan sát được là

Cho một lá nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch $Hg \left( NO _{3}\right)_{2}$ , thấy có một lớp thủy ngân bám trên bề mặt nhôm. Hiện tượng tiếp theo quan sát được là khí hiđro thoát ra mạnh

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X