Cho photpho tác dụng với các chất sau : Ca , O2 , Cl2 , KClO3 , HNO3 và H2SO4

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/03/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho photpho tác dụng với các chất sau : Ca , $O_2$ , $Cl_2$ , $KClO_3$ , $HNO_3$ và $H_2SO_4$ đặc, nóng. Photpho tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất trên ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

P tác dụng được với cả 6 chất trên.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Ứng dụng nào sau đây không phải của KClO3 ?

A. Sản xuất diêm.

B. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

C. Sản xuất pháo hoa.

D. Chế tạo thuốc nổ đen.

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X