Ứng dụng nào sau đây không phải của KClO3 ?

Xuất bản: 13/11/2020 - Cập nhật: 13/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Ứng dụng nào sau đây không phải của KClO3 ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ứng dụng không phải của KClO3 là chế tạo thuốc nổ đen.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X