Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

B sai vì photpho có thể tồn tại ở nhiều dạng thù hình khác nhau nhưng quan trọng nhất là photpho trắng và photpho đỏ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X