Nhận định nào sau đây đúng:

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhận định nào sau đây đúng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nhận định đúng là số oxi hóa của photpho có thể tăng từ 0 đến +3 hoặc +5, có thể giảm từ 0 đến -3 nên photpho thể hiện tính khử và tính oxi hóa

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X