Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp các chất nào

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp các chất nào sau đây ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X