Magie photphua có công thức là gì?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 04/11/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Magie photphua có công thức là gì? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm hóa 11 bài 10: Photpho

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Magie photphua có công thức là gì?

TRẢ LỜI

Magie photphua có công thức là Mg3P2.

magie photphua co cong thuc la Giải thích

Mg hoá trị II và P hoá trị III ⇒ 2P+ 3Mg → Mg3P2

Công thức đùng là Mg3P2.

Magie photphua là một hợp chất thuộc nhóm photpho. Tên tiếng anh của nó là Magnesium phosphide.

Phân tử khối của nó là: 134.8625 (g/mol)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X