trong bình kín chứa 2,24 lít khí Cl2 (đktc). Cho a gam P vào bình rồi nung nóng

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

trong bình kín chứa 2,24 lít khí Cl2 (đktc). Cho a gam P vào bình rồi nung nóng thu được 2 muối PCl3 và PCl5 có tỉ lệ mol 1 : 2 hạ nhiệt độ trong bình về 0 ° C, áp suất khí trong bình giảm còn 0,35 atm. Giá trị của a là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giá trị của a là 0,93 (gam)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X