Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 30: Tổng kết chương III: Điện học

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 30 - Tổng kết chương III: Điện học có đáp án

Câu 1. Trong các cách sau đây, cách nào làm thước nhựa dẹt nhiễm điện?
Câu 2. Người bị điện giật là do tác dụng nào của dòng điện?
Câu 3. Vì sao dây điện thường dùng để mắc đèn, quạt... phải tách riêng hai lõi?
Câu 4. Đồng hồ điện tử (dùng pin, có kim quay) hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện?
Câu 5. Khi cọ xát một thanh sắt với len, dạ, nhận xét nào sau đây là đúng?
Câu 6. Kết luận nào sau đây không đúng?
Câu 7. Trong các mạch điện hình 30.1 thì mạch điện nào vẽ đúng?
Câu 8. Để mạ kẽm cho một cuộn dây thép thì phải:
Câu 9. Giải thích về hoạt động của cầu chì:
Câu 10. Dòng điện đang chạy trong vật nào dưới đây?
Câu 11. Một vật trung hòa (vật chưa nhiễm điện) bị mất bớt electron sẽ trở thành:
Câu 12. Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường?
Câu 13. Chiều dòng điện là chiều ..............
Câu 14. Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc song song. Cường độ dòng điện qua hai đèn lần lượt là 0,3A và 0,4A. Cường độ dòng điện mạch chính có giá trị là:
Câu 15. Có hai bóng đèn 1 và 2 được mắc song song với nhau và nối với nguồn điện, nếu bóng đèn 2 bị đứt dây tóc thì:
Câu 16. Sau một thời gian hoạt động, cánh quạt dính nhiều bụi vì:
Câu 17. Câu phát biểu nào dưới đây sai?
Câu 18. Vật nào sau đây dẫn điện?
Câu 19. Cần đo hiệu điện thế giữa hai cực một nguồn điện phải mắc vôn kế như thế nào?
Câu 20. Có một nguồn điện 12V và một số bóng đèn, mỗi bóng ghi 3V. Để đèn sáng bình thường thì phải mắc
Câu 21. Điều nào sau đây là đúng khi sửa chữa hoặc thay thế cầu chì?
Câu 22. Hiện tượng đoản mạch là hiện tượng:
Câu 23. Tác hại nào sau đây không phải do hiện tượng đoản mạch gây ra
Câu 24. Nhận định nào đúng nhất trong các nhận định sau? Dòng điện là:
Câu 25. Khẳng định nào dưới đây là sai? Một bóng đèn đang sáng, quạt điện đang chạy chứng tỏ:
Câu 26. Khi dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cần chú ý chọn vôn kế:
Câu 27. Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một bóng đèn. Phải mắc vôn kế như thế nào?
Câu 28. Cần đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. Phải mắc vôn kế như thế nào?
Câu 29. Thế nào gọi là hiện tượng đoản mạch?
Câu 30. Khi có hiện tượng đoản mạch thì xảy ra điều gì?
Câu 31. Nguyên nhân nào khiến người ta thường dùng cầu chì, rơle tự ngắt?

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 30: Tổng kết chương III: Điện học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 17D
Câu 2DCâu 18B
Câu 3CCâu 19C
Câu 4BCâu 20B
Câu 5ACâu 21D
Câu 6CCâu 22C
Câu 7ACâu 23C
Câu 8BCâu 24C
Câu 9CCâu 25C
Câu 10BCâu 26D
Câu 11BCâu 27C
Câu 12ACâu 28B
Câu 13CCâu 29B
Câu 14BCâu 30C
Câu 15DCâu 31A
Câu 16A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X