Điều nào sau đây là đúng khi sửa chữa hoặc thay thế cầu chì?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Điều nào sau đây là đúng khi sửa chữa hoặc thay thế cầu chì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X