Vì sao dây điện thường dùng để mắc đèn, quạt... phải tách riêng hai lõi?

27/11/2020 880

Câu Hỏi:
Vì sao dây điện thường dùng để mắc đèn, quạt... phải tách riêng hai lõi?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X