Nguyên nhân nào khiến người ta thường dùng cầu chì, rơle tự ngắt?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/09/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nguyên nhân nào khiến người ta thường dùng cầu chì, rơle tự ngắt?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa gì?

Có nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ 1A trở lên thì cầu chì sẽ đứt.

Điều nào sau đây là đúng khi sửa chữa hoặc thay thế cầu chì?

Thay cầu chì có cường độ ngắt mạch phù hợp với cường độ dòng điện của mạch điện.

Cầu chì có tác dụng:

Tự động ngắt mạch khi có hiện tượng đoản mạch

Giải thích về hoạt động của cầu chì:

Nguyên lý hoạt động của cầu chì là dòng điện chạy qua gây ra tác dụng nhiệt làm dây chì nóng lên. Dòng điện mạnh đến mức nào đó làm cho dây chì đạt tới nhiệt độ nóng chảy ($327^oc$) thì dây chì đứt; dòng điện khi ấy sẽ bị ngắt.

Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa gì?

Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ 1A trở lên thì cầu chì sẽ đứt

Cần phải chú ý sử dụng điều nào dưới đây khi sử dụng cầu chì?

Luôn chọn dây chì phù hợp đối với mỗi thiết bị hay dụng cụ điện mà nó cần bảo vệ

Giải thích về hoạt động của cầu chì ?

Dòng điện chạy qua gây ra tác dụng nhiệt làm dây chì nóng lên. Dòng điện mạnh đến mức nào đó làm cho dây chì đạt tới nhiệt độ nóng chảy ( ) thì dây chì đứt , dòng điện bị ngắt.

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X