Dòng điện đang chạy trong vật nào dưới đây?

27/11/2020 290

Câu Hỏi:
Dòng điện đang chạy trong vật nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X