Thế nào gọi là hiện tượng đoản mạch?

27/11/2020 32

Câu Hỏi:
Thế nào gọi là hiện tượng đoản mạch?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X