Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 29: An toàn khi sử dụng điện

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 29 - An toàn khi sử dụng điện có đáp án

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây sai?
Câu 2. Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống
Dòng điện......chạy qua cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại một vị trí ..... của cơ thể.
Câu 3. Khi đi qua cơ thể người, dòng điện có thể
Câu 4. Mạng điện có điện thế bao nhiêu thì có thể gây chết người?
Câu 5. Thế nào là hiện tượng đoản mạch?
Câu 6. Khi có hiện tượng đoản mạch thì xảy ra điều gì?
Câu 7. Tác hại nào sau đây không phải do hiện tượng đoản mạch gây ra?
Câu 8. Vì sao khi đang sử dụng điện, dù có lớp vỏ bọc bằng nhựa ta cũng không nên cầm tay trực tiếp vào dây điện?
Câu 9. Vì sao dòng điện có thể đi qua cơ thể người?
Câu 10. Làm cách nào để tránh các tác hại của dòng điện đối với cơ thể người?
Câu 11. Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa gì?
Câu 12. Cần phải chú ý sử dụng điều nào dưới đây khi sử dụng cầu chì?
Câu 13. Cách làm nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện?
Câu 14. Biện pháp nào sau đây cho ta an toàn khi sử dụng điện?
Câu 15. Vì lí do nào dưới đây mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, tuavit, ... đều có cán được bọc nhựa hay cao su?
Câu 16. Làm thế nào để tránh được tác hại của dòng điện đối với cơ thể người?
Câu 17. Khi đang sử dụng điện, dù có lớp vỏ bọc bằng nhựa ta cũng không nên dùng tay cầm trực tiếp dây điện để tránh trường hợp:
Câu 18. Mạng điện có hiệu điện thế bao nhiêu thì gây nguy hiểm cho người?
Câu 19. Tác hại của dòng điện với cơ thể người là gì?
Câu 20. Vì sao dòng điện có thể đi qua cơ thể người?
Câu 21. Khi đang sử dụng điện, dù có lớp vỏ bọc bằng nhựa ta cũng không nên cầm tay trực tiếp vào dây điện để tránh trường hợp :
Câu 22. Cường độ dòng điện khi đi qua cơ thể người có giá trị bao nhiêu thì làm tim ngừng đập?
Câu 23. Khi ở trường học, em làm gì để tránh bị điện giật?
Câu 24. Cơ thể người là:
Câu 25. Chọn câu đúng:
Câu 26. Câu phát biểu nào sau đây là đúng? Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì:
Câu 27. Ghép mỗi nội dung ở cột A tương ứng với mỗi nội dung ở cột B:

Câu 28. Dòng điện có tới hạn là bao nhiêu (ở mạng điện sinh hoạt trong gia đình) làm co cơ rất mạnh, không thể duỗi tay khỏi dây điện khi chạm phải?
Câu 29. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi:
Câu 30. Khi đoản mạch, dòng điện trong mạch có cường độ.............
Câu 31. Giải thích về hoạt động của cầu chì ?
Câu 32. Cầu chì có tác dụng:
Câu 33. Những điều nào sau đây sai khi sửa chữa hoặc thay thế cầu chì?
Câu 34. Ta có các hoạt động sau:
a. Phơi quần áo lên dây điện
b. Làm thí nghiệm với dây dẫn có vỏ bọc cách điện
c. Lắp cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị điện
d. Tự mình sửa chữa mạng điện gia đình
e. Làm thí nghiệm với pin hoặc acquy
f. Chơi thả diều gần đường dây tải điện
Việc làm nào trên đây đảm bảo an toàn đối với học sinh khi sử dụng điện?
Câu 35. Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây ra tác dụng nào dưới đây?
Câu 36. Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây ra tác dụng nào dưới đây?
Câu 37. Công việc nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện?
Câu 38. Công việc nào dưới đây đảm bảo an toàn khi sử dụng điện?

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 29: An toàn khi sử dụng điện

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 20A
Câu 2ACâu 21B
Câu 3DCâu 22B
Câu 4BCâu 23D
Câu 5BCâu 24B
Câu 6CCâu 25B
Câu 7CCâu 26B
Câu 8BCâu 27C
Câu 9ACâu 28B
Câu 10CCâu 29D
Câu 11ACâu 30B
Câu 12DCâu 31C
Câu 13CCâu 32C
Câu 14DCâu 33D
Câu 15BCâu 34B
Câu 16CCâu 35D
Câu 17ACâu 36D
Câu 18BCâu 37B
Câu 19DCâu 38D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X