Khi có hiện tượng đoản mạch thì xảy ra điều gì?

27/11/2020 48

Câu Hỏi:
Khi có hiện tượng đoản mạch thì xảy ra điều gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X