Nhận định nào đúng nhất trong các nhận định sau? Dòng điện là:

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nhận định nào đúng nhất trong các nhận định sau? Dòng điện là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X