Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới

27/11/2020 259

Câu Hỏi:
Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X