Trắc nghiệm Tin học 10 bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 bài 18 gồm các câu hỏi về các công cụ trợ giúp soạn thảo hay, chi tiết giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về tin học.

Câu 1. Trong MS Word, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để chọn toàn bộ văn bản?

A. Ấn tổ hợp phím Alt + A

B. Ấn tổ hợp phím Shift + Ctrl + A

C. Ấn tổ hợp phím Ctrl + A

D. Ấn tổ hợp phím Alt + F8

Câu 3. Trong MS Word, để hiện thị trang in trên màn hình bằng cách:

A. Bấm chuột vào biểu tượng Print Preview trên thanh công cụ

B. Vào menu File -> chọn View Onscreen

C. Vào menu File -> chọn Print

D. Word không thể hiện thị định dạng trang in trên màn hình

Câu 4. Trong MS Word, để lưu tài liệu đang mở dưới một tên mới anh (chị) chọn cách nào?

A. Bấm nút Rename trên thanh công cụ.

B. Chọn từ menu File -> New File Name Save

C. Chọn từ menu File -> Save As

D. Word không thể lưu thành một tên khác.

Câu 7. Trong MS Word, muốn thay thế tất cả các từ "hay" trong một tài liệu bằng cụm từ "tuyệt vời", ta thực hiện thao tác nào nào?

A. Chọn từ menu Edit -> Replace, gõ "hay" trong hộp Find what, gõ từ "tuyệt vời" trong hộp Replace with rồi bấm nút Replace All

B. Không có cách nào thay thế hàng loạt bạn phải xoá và gõ lại từng từ.

C. Bấm nút Find and Replace trên thanh công cụ, sau đó làm theo chỉ dẫn trên màn hình.

D. Chọn từ menu Tools -> Replace, gõ "hay" trong hộp Find what, gõ từ "tuyệt vời" trong hộp Replace With rồi bấm nút Replace All.

Câu 8. Trong MS Word, lệnh nào sau đây không phải là lệnh cắt?

A. Bấm nút Cut trên thanh công cụ

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl +X

D. Chọn Edit -> Cut từ men

Câu 9. Trong MS Word, cách nhanh nhất để đi đến một trang bất kỳ?

A. Bấm nút Go To trên thanh công cụ

B. Chọn từ menu Edit -> Go To

C. Chọn menu Edit -> Jump To

D. Chọn menu Edit -> Find

Câu 10. Trong MS Word, ta làm cách nào để thực hiện lệnh in 3 bản giống nhau?

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P + 3

B. Chọn File −> Print từ menu và gõ số 3 vào hộp Number of copies

C. Chọn File −> Properties từ menu và gõ số 3 vào hộp Copies to print.

D. Bấm nút Print trên thanh công cụ và mang tới máy Photocopy chụp ra 2 bản khác nữa

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6C
Câu 2DCâu 7A
Câu 3ACâu 8B
Câu 4CCâu 9A
Câu 5BCâu 10B

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X