Trong MS Word, cách nhanh nhất để đi đến một trang bất kỳ?

09/11/2020 213

Câu Hỏi:
Trong MS Word, cách nhanh nhất để đi đến một trang bất kỳ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Trong MS Word, cách nhanh nhất để đi đến một trang bất kỳ là bấm nút Go To trên thanh công cụ

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X