Trắc nghiệm Tin học 10 bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 bài 22 gồm các câu hỏi về một số dịch vụ cơ bản của Internet giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về tin học.

Câu 1. WWW là từ viết tắt của từ nào:
Câu 2. Web động là các trang Web:
Câu 3. Thế nào là ngôn ngữ siêu văn bản?
Câu 4. Phải biểu nào sau đây là sai:
Câu 5. Chọn một câu đúng:
Câu 6. Giao thức truyền tin siêu văn bản viết tắt là:
Câu 7. Trình duyệt Web là:
Câu 8. Những nội dung nào dưới đây là quan trọng mà em cần phải biết khi sử dụng Internet:
Câu 9. Web tĩnh là các trang Web:
Câu 10. Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML là viết tắt của?

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2ACâu 7A
Câu 3CCâu 8D
Câu 4ACâu 9B
Câu 5CCâu 10A

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X