Trong MS Word, để hiện thị trang in trên màn hình bằng cách:

09/11/2020 274

Câu Hỏi:
Trong MS Word, để hiện thị trang in trên màn hình bằng cách:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Trong MS Word, để hiện thị trang in trên màn hình bằng cách bấm chuột vào biểu tượng Print Preview trên thanh công cụ

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X