Trong MS Word, muốn thay thế tất cả các từ hay trong một tài liệu bằng cụm từ

09/11/2020 448

Câu Hỏi:
Trong MS Word, muốn thay thế tất cả các từ "hay" trong một tài liệu bằng cụm từ "tuyệt vời", ta thực hiện thao tác nào nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Trong MS Word, muốn thay thế tất cả các từ "hay" trong một tài liệu bằng cụm từ "tuyệt vời", ta thực hiện thao tác chọn từ menu Edit -> Replace, gõ "hay" trong hộp Find what, gõ từ "tuyệt vời" trong hộp Replace with rồi bấm nút Replace All

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X