Trong MS Word, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để chọn toàn bộ văn bản?

09/11/2020 305

Câu Hỏi:
Trong MS Word, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để chọn toàn bộ văn bản?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Trong MS Word, tổ hợp phím để chọn toàn bộ văn bản là ấn tổ hợp phím Ctrl + A

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X