Trong MS Word, để di chuyển con trỏ về cuối văn bản anh (chị) dùng tổ hợp phím

09/11/2020 329

Câu Hỏi:
Trong MS Word, để di chuyển con trỏ về cuối văn bản anh (chị) dùng tổ hợp phím nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Trong MS Word, để di chuyển con trỏ về cuối văn bản dùng tổ hợp phím Ctrl + End.

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X