Trắc nghiệm Tin học 10 bài 20: Mạng máy tính

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 bài 20 gồm các câu hỏi về mạng máy tính giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về tin học.

Câu 1. Máy tính nào dưới đây cung cấp các dịch vụ cho máy tính cá nhân?
Câu 2. Mạng INTERNET gồm có những thành phần nào:
Câu 3. Để kết nối các máy tính người ta
Câu 4. Phát biểu nào dưới đây về bộ định tuyến là đúng đắn nhất?
Câu 5. Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?
Câu 6. Để kết nối mạng không dây đơn giản cần có:
Câu 7. Phát biểu nào sau đây về mạng không dây là sai ?
Câu 8. Mạng máy tính là:
Câu 9. Mô hình Client – Server là mô hình
Câu 10. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 20: Mạng máy tính

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6D
Câu 2DCâu 7C
Câu 3DCâu 8D
Câu 4ACâu 9A
Câu 5DCâu 10D

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X