Trong MS Word, phím nào sau đây đưa con trỏ về đầu dòng hiện hành?

09/11/2020 310

Câu Hỏi:
Trong MS Word, phím nào sau đây đưa con trỏ về đầu dòng hiện hành?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Trong MS Word, phím đưa con trỏ về đầu dòng hiện hành là Hom

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X