Trắc nghiệm Tin học 10 bài 17: Thực hành định dạng văn bản

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 bài 17 gồm các câu hỏi về thực hành định dạng văn bản hay, chi tiết giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về tin học.

Câu 1. Để định dạng văn bản dạng liệt kê các ký hiệu hoặc liệt kê dạng số thứ tự, ta thực hiện như thế nào:

A. Dùng lệnh Format→ font...

B. Dùng lệnh Format → Bullet and Numbering...

C. Dùng lệnh Insert → Symbol..

D. Cả 3 đều sai.

Câu 2. Để đánh dấu ngắt trang trong Word ta dùng lệnh nào ?

A. Insert →Page Break

B. Insert →Symbol...

C. Insert →Picture...

D. Không có đáp án đúng.

Câu 3. Khi ngắt trang thì trang bị ngắt sẽ được bắt đầu từ đâu ?

A. Từ vị trí con trỏ văn bản trở về trước.

B. Từ vị trí con trỏ văn bản trở về sau.

C. Từ dòng cuối cùng của trang trước.

D. Tất cả đều sai

Câu 4. Để xem văn bản trước khi in ta dùng lệnh nào ?

A. Lệnh Format→Page Number

B. Lệnh Format→font

C. Lệnh Format→Page Setup

D. Lệnh File → Print Preview

Câu 5. Để in văn bản ra máy in ta dùng lệnh nào ?

A. Lệnh File→Print...

B. Bấm Ctrl+P

C. Bấm vào biểu tượng máy in trên thanh công cụ.

D. Cả 3 cách trên

Câu 6. Để đánh số trang trong Word ta dùng lệnh:

A. Lệnh Insert→Page Numbers...

B. Lệnh Format→Page Number...

C. Lệnh Insert →Bullet and Numbering..

D. Không có đáp án

Câu 7. Để đánh số thứ tự các đoạn văn bản, ta chọn các đoạn văn bản đó rồi thực hiện:

A. Nháy chuột vào nút lệnh Numbering trên thanh công cụ định dạng.

B. Lệnh Edit → Bullets and Numbering…

C. Lệnh Format → Bullets and Numbering…

D. Cả A và C đều đúng

Câu 8. Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:

A. File → Page Setup…

B. Edit → Page Setup…

C. File → Print Setup…

D. Format → Page Setup…

Câu 9. Chọn đáp án sai, để in văn bản, thực hiện:

A. File → Print

B. Nháy chuột vào biểu tượng Print trên thanh công cụ

C. Ctrl + P

D. File → Print Preview…

Câu 10. Để xóa số trang, ta dùng lệnh:

A. Insert / Header and Footer.

B. Format / Header and Footer.

C. View/ Header and Footer.

D. Cả 3 cách đều sai

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 17: Thực hành định dạng văn bản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6A
Câu 2ACâu 7D
Câu 3BCâu 8A
Câu 4DCâu 9D
Câu 5DCâu 10C

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X