Trắc nghiệm Tin học 10 bài 17: Thực hành định dạng văn bản

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 bài 17 gồm các câu hỏi về thực hành định dạng văn bản hay, chi tiết giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về tin học.

Câu 1. Để định dạng văn bản dạng liệt kê các ký hiệu hoặc liệt kê dạng số thứ tự, ta thực hiện như thế nào:
Câu 2. Để đánh dấu ngắt trang trong Word ta dùng lệnh nào ?
Câu 3. Khi ngắt trang thì trang bị ngắt sẽ được bắt đầu từ đâu ?
Câu 4. Để xem văn bản trước khi in ta dùng lệnh nào ?
Câu 5. Để in văn bản ra máy in ta dùng lệnh nào ?
Câu 6. Để đánh số trang trong Word ta dùng lệnh:
Câu 7. Để đánh số thứ tự các đoạn văn bản, ta chọn các đoạn văn bản đó rồi thực hiện:
Câu 8. Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:
Câu 9. Chọn đáp án sai, để in văn bản, thực hiện:
Câu 10. Để xóa số trang, ta dùng lệnh:

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 17: Thực hành định dạng văn bản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6A
Câu 2ACâu 7D
Câu 3BCâu 8A
Câu 4DCâu 9D
Câu 5DCâu 10C

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X