Trong MS Word, anh (chị) sử dụng phím nào để xoá ký tự đứng trước con trỏ?

09/11/2020 283

Câu Hỏi:
Trong MS Word, anh (chị) sử dụng phím nào để xoá ký tự đứng trước con trỏ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Trong MS Word, phím để xoá ký tự đứng trước con trỏ là backspace

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X