Trong MS Word, lệnh nào sau đây không phải là lệnh cắt?

09/11/2020 167

Câu Hỏi:
Trong MS Word, lệnh nào sau đây không phải là lệnh cắt?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Trong MS Word, lệnh không phải là lệnh cắt là nhấn tổ hợp phím Ctrl + C

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X