Trong MS Word, ta làm cách nào để thực hiện lệnh in 3 bản giống nhau?

09/11/2020 243

Câu Hỏi:
Trong MS Word, ta làm cách nào để thực hiện lệnh in 3 bản giống nhau?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Trong MS Word, cách để thực hiện lệnh in 3 bản giống nhau là chọn File −> Print từ menu và gõ số 3 vào hộp Number of copies

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X